50002030006002
support[at]amir-bagheri.ir
0

قالب بندی متن

خانه » طراحی سایت » Html » HTML مقدماتی » قالب بندی متن

مهندس باقری

درباره نویسنده
برنامه نویسی رو از 10 سالگی به صورت حرفه ای شروع کردم هدفم رشد و ارتقا علم و اگاهی همگان درباره اینترنت و درک درست اینترنت رو یادش بدم

چگونه منبع HTML را ببینیم؟

آیا شما تا حالا صفحه ای را دیده اید که از دیدن آن شگفت زده شده با شید وبگویید چگونه این کار را انجام داده اند؟
برای پیدا کردن آن بسادگی بروی گزینه view روی نوار ابزار کلیک کنید وگزینه source یا page source را انتخاب کنید.آن یک پنجره ای را باز خواهد کرد که به شما HTML واقعی آن صفحه را نشان خواهد داد.


برچسب های قالب بندی متن

برچسب هاتوضیحات
<b>متن را برجسته معرفی می کند
<big>متن را بزرگ معرفی می کند
<em>متن را مورب معرفی می کند
<i>متن را مورب معرفی می کند
<small>متن را کوچک معرفی می کند
<strong>متن را برجسته معرفی می کند
<sub>متن را زیرنویس دار معرفی می کند
<sup>متن را بالانویس دار معرفی می کند
<ins>قطعه متنی را که در متن اصلی جا داده شده معرفی می کند
<del>قطعه متنی را که از متن اصلی حذف شده نشان می دهد
<s>توصیه نمی گردد. به جای آن از <del> استفاده کنید.
<strike>توصیه نمی گردد. به جای آن از <del> استفاده کنید.
<u>توصیه نمی گردد.به جای آن از خواص Style استفاده کنید

برچسب های خروجی کامپیوتر

برچسب هاتوضیحات
<code>متن کد کامپیوتری را معرفی می کند
<kbd>متن صفحه کلید را معرفی می کند
<samp>متن نمونه مثال های کامپیوتری را معرفی می کند
<tt>متن را بصورت ماشین نویس معرفی می کند
<var>یک مقدار را معرفی می کند
<pre>متن از پیش قالب بندی شده را معرفی می کند
<listing>توصیه نمی گردد. به جای آن از <pre> استفاده کنید
<plaintext>توصیه نمی گردد. به جای آن از <pre> استفاده کنید
<xmp>توصیه نمی گردد. به جای آن از <pre> استفاده کنید

برچسب های نقل قول ، کتیشن و توضیحات

برچسب هاتوضیحات
<abbr>یک کلمه مخفف را معرفی می کند
<acronym>یک سرنام را معرفی می کند
<address>یک عنصر آدرس را معرفی می کند
<bdo>جهت متن را معرفی می کند
<blockquote>یک کتیشن بلند را معرفی می کند
<q>یک کتیشن کوتاه را معرفی می کند
<cite>نقل قول را معرفی می کند
<dfn>یک عبارت توضیحی را معرفی می کند
زمان انتشار : 81 روز پیش دسته بندی : HTML مقدماتی

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد